Sunday, September 23, 2012

Karangan Budi (2)


Karangan Irfan

                Budi pekerti dan teknologi, manakah yang lebih penting? Seringkali kemajuan teknologi menjadi sinonim dengan tingkat kemajuan suatu negara. Namun, jika dalam pengejaran material, budi pekerti warga suatu watan itu dikelek, maka kemajuan yang dicapai negara itu menjadi tidak bererti banyak bagi masyarakatnya. Singapura, sebagai salah satu negara maju di Asia yang terkenal akan budi pekertinya yang tinggi telah menunjukkan kebolehannya menghasilkan pelbagai teknologi yang tidak hanya menguntungkan bagi masyarakatnya, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Sekilas, Masyarakat Singapura nampak berbudi pekerti dan berbudi bahasa luhur. Namun, banyak masayrakat Singapura sendiri yang mengeluh akan ketandusan penduduk Singapura. Berita tentang penggunaan bahasa yang kasar serta ketidakpedulian penduduk Singapura terhadap orang-orang di sekitar mereka telah tersebar melalui corong-corong tetuang udara dan tentu sahaja, hal ini menimbulkan suatu pertanyaan besar, apakah sebenarnya penduduk Singapura ketandusan budi pekerti?

                Pada hemat saya, ketandusan budi pekerti ini amatlah ketara di beberapa golongan masyarakat Singapura, terutamanya di golongan masyarakat muda. Terhanyut dalam arus penyejagatan, kehidupan pemuda-pemudi Singapura  kini dipenuhi oleh teknologi-teknologi  maklumat serta teknologi komunikasi seperti telefon bijak. Disebabkan oleh kesibukan merekamenggunakan teknologi-teknologi macam inilah mereka menjadi terlupa akan orang-orang di sekitar mereka. Seringkali pemuda-pemudi ini mengambil tempat duduk di dalam tren serta bas awam dan tidak memberikannya kepada penumpang lain yang memerlukannya, seperti warga tua ataupun penumpang yang terluka. Yang lebih memeranjatkan lagi ialah pemuda-pemudi ini bukannya tidak mengetahui keadaan penumpang laiinya, melainkan mengatahui secara pasti namun acuh-tak acuh terhadap penumpang lainnya. Kerana perilaku semacam inilah, timbul ramai protes dari khalayak masyarakat yang peduli terhadap keadaan kemerosotan akhlak ini. Memang benar, perilaku yang buruk akan menjejas imej suatu bangsa seperti pepatah rosak badan kerana penyakit, rosak bangsa kerana laku.

                Bertitik tolak daripada kenyataan di atas, ketandusan budi pekerti juga nampak di kehidupan sehari-hari terutama ketika berbahasa. Berbahasa di sini bermaksud menggunakan bahasa ibunda yang mencerminkan sopan santun semasa bercakap dengan kawan mahupun dengan orang yang lebih tua. Hal ini sangat nampak dalam kehidupan ramai remaja Melayu yang tidak memperoleh pendidikan tinggi. Seringkali bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa kasar dalam bertutur dengan orang tua ataupun dengan guru di sekolah tanpa mereka sedari kerana bercakap dengan bahsa sedemikian sudah menjadi kebiasaan mereka. Namun, hal ini turut diperteruk dengan ketidakpedulian orang tua yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga di dalam hati anak-anak mereka tidak timbul perasaan bersalah. Bahkan, beberapa orang tua yang semestinya menjadi askar terdepan dalam membina budi bahasa anak-anak mereka terlalu memanjakan anak-anak mereka sehingga takut jika anak-anak mereka berasa tertekan jika mereka melarang penggunaan bahasa yang menyeronokkan, namun merosakkan. Sementelahan itu, ramai orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya untuk menggunakan bahsa yang baik dan benar sehingga budi bahasa yang mulai tidak tercermin daripada bahasa yang digunakan anak-anak mereka. Hal ini layaknya bagaimana acuan begitulah kuihnya.

                Beralih ke hujah berikutnya, ketandusan budi pekerti yang menyebabkan kerugian kepada pihak lainnya juga ketara dalam kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya, hal ini juga berpunca daripada sikap acuh tak acuh warga negara serta kurangnya kepekaan mereka terhadap sesama. Di jalan raya, seringkali terlihat teksi yang berhenti di tepi jalan yang sesungguhnya tidak boleh menjadi tempat perhentian. Hal ini tentu sahaja menjejas pengguna jalan raya yang lainnya yang berkendara di belakang teksi-teksi tersebut. Tidak hanya teksi, bahkan kereta-kereta peribadi turut menyumbang pada kes-kes sedemikian, terutamanya jika mereka menaikkan atau menurunkan penumpang di tepi jalan. Sehubungan dengan itu, sikap kasar daripada penduduk Singapura turut menjejas imej Singapura di mata buana. Di pusat-pusat penjaja makanan, kita sering menjumpai penjaja makanan yang menjerit ke arah pelanggan ketika pelanggan membuat kesilapan secara tidak disengaja. Ini menunjukkan bahawa masih ramai warga Singapura yang tidak terdidik sehingga menunjukkan suatu keruntuhan akhlak. Malangnya, jika mereka tidak membaiki perilaku mereka, ini boleh mejejas pendapatan mereka.

                Namun begitu, tidak semua penduduk Singapura menunjukkan sikap yang mencerminkan kemerosotan akhlak. Bahkan, Singapura lebih terkenal sebagai watan yang ramah serta berpegang teguh pada adat sopan santun, apalagi dalam golongan kaum Melayu. Kebenaran ini dibuktikan dengan kemajuan industri perkhidmatan Singapura yang bahkan telah diakui oleh penduduk di seluruh dunia. Untuk menghasilkan kejayaan industri perkhidmatan  yang sedemikian, diperlukan sikap sopan santun yang tinggi dan juga budi bahasa daripada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks ini, Singapura telah menunjukkan keblehannya dalam bersaing dengan negara-negara Barat dalam industryi perkhidmatan dan semestinya, kita rakyat Singapura bangga denan pencapaian ini.

                Bertitik tolak daripada permasalahan yang ditimbulkan oleh ketandusan budi pekerti ini, masyarakat Singapura patut mencari jalan keluar bagi penyelesaian permasalahan ini agar boleh dibedung secara tuntas. Seperti yang telah disebutkan di atas, Ibu Bapa ialah askar terdepan bagi memerangi keruntuhan budi pekerti. Oleh sebab itu, Ibu Bapa memegang kunci peranan untuk mendidik anak-anak mereka mengenai budi pekerti. Selain itu, Ibu Bapa juga bertanggung jawab dalam membenarkan kelakuan anak-anaknya yang tidak sesuai dengan norma yang diterima masyarakat. Justeru, Ibu Bapa haruslah tegas dan berani dalam mengambil tindakan terhadap anak-anaknya jiak mereka melakukan kesilapan. Dengan demikian, anak-anak akan tersedar dengankesilapan mereka sehingga tidak mengulanginya di masa hadapan seperti pepatah belakang parangpun jikalau diasah nescaya tajam.

                Sebagai lanjutan daripada hal di atas, pihak pemerintah juga boleh turut membantu dalam memerangi permasalahn tersebut dengan mengadakan pameran budaya kaum-kaum di Singapura. Pameran sedemikian bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Singapura tentang pentingnya berbudi pekerti yang baik serta mendedahkan mereka kepada penerapan budi pekerti yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar pameran tersebut boleh menjangkau seluruh lapisan masyarakat Singapura, sebaiknya pameran diadakan di usat kota sehingga senang dijangkau serta menarik lebih banyak pengunjung, seperti perpustakaan negara.

                Sejajar dengan itu, pelatihan bagi penjaja-penjaja makanan patut digalakkan. Pelatihan yang merangkumi cara-cara melayani pelanggan dengan keramahan haruslah diberikan kepada penjaja-penjaja makanan yang memerlukan bagi mempertingkatkan mutu perkhidmatan mereka. Dengan mempertingkatkan mutu perkhidmatan mereka, secara tidak langsung mereka telah mengajarkan budi pekerti kepada para penjaja makanan tersebut.

                Terakhir, tingkat kesedaran masyarakat tentang kepentingan budi pekerti yang masih rendah ini haruslah dipertingkatkan agar masyarakat labih senang menerima pengajaran tentang budi pekerti. Hal ini boleh dicapai dengan kempen bulan bahasa yang sebentar lagi akan tiba. Dengan pengajaran bahasa, diharapkan penerapan budi bahasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat akan mempertingktkan budi pekerti masyarakat pula.

                Singkatnya, penerapan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari ialah suatu hal yang harus diutamakan dan didahulukan daripada pengejaran material. Memang, dalam pengejaran material, seringkali masyarakat Singapura mencari jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu lantas seiring dengan berjalannya waktu, mereka kehilangan budi pekerti mereka. Walaupun Singapura telah berjaya dalam industri perkhidmatan, masyarakat Singapura belum boleh berbangga begitu sahaja dengan pencapaian ini kerana pada asasnya, masih ramai aspek kehidupan masyarakat Singapura yang masih tidak didasarkan oleh budi pekerti. Oleh sebab itu, kerjasama daripada semua pihak yang terabit perlu digalakkan. Hanya dengan demikian maka budi masyarakat yang didasarkan oleh budi pekerti dapat diwujudkan.

1 comment:

Anonymous said...

Komen oleh Zaky

KESILAPAN BAHASA
‘Seringkali kemajuan teknologi menjadi sinonim dengan (tingkat) kemajuan suatu negara.’ – Irfan, tidak perlu meletakkan perkataan ‘tingkat’ di dalam ayat ini kerana kelihatan ganjal.

P.S. Maaf, saya tidak dapat cari kesilapan-kesilapan yang lain akibat tidak cukup masa.

Irfan, kamu memberi sebuah gambaran umum yang baik, dan saya dapati bahawa kamu masih dapat mengait balik kepada konteks Singapura. Syabas! Walau bagaimanapun, saya rasa bahawa kamu telah mengalih daripada soalan yang sebenar. Kamu telah mendatangkan konsep perbandingan antara teknologi sesebuah negara dan hubungannya kepada budi pekerti rakyat sebuah negara seperti Singapura, dan pada pendapat saya, ini tidak jelas menjawab persoalan karangan ini yang hanya bertanya tentang ketandusan budi pekerti rakyat Singapura. Perbandingan ini tidak seharusnya dibawa masuk ke dalam karangan ini di dalam perenggan pengenalan dan lebih sesuai di dalam perenggan isi.

Pada pemerhatian saya, kamu mempunyai keupayaan bahasa yang di peringkat tinggi, tetapi di dalam perenggan pengenalan ini, saya mendapati beberapa kejanggalan dari struktur ayat dan bahasa, dan perlu dipertingkatkan lagi. Ini harus diubahsuaikan supaya pemeriksa dapat menbaca karangan kamu dengan lebih senang.

Kamu juga menggunakan sebuah persoalan berbandingkan kata-kata mutiara bada ayat pertama. Ini tidak salah tetapi seperti yang dikatakan di atas, persoalan yang ditanyakan tidak begitu sesuai bagi perenggan pertama ini dan sepatutnya diletakkan ke dalam perenggan isi.

Bagi perenggan isi pula, saya amat suka penggunaan penanda wacana kamu yang sangat berbunga dan lain daripada yang lain. Ini memberi pemeriksa, dan juga pembaca sebuah nafas yang segera walaupun mereka sedang membaca karangan ekspositori. Bukan sahaja dari segi penanda wacana, saya juga mendapati bahawa kamu menggunakan perkataan-perkataan/frasa-frasa yang baik seperti ‘..imej Singapura di mata buana.’

Idea-idea kamu dan contoh-contoh yang diberi juga berlainan daripada apa yang sering diberi. Kamu tetap mengaitkan dan memberi contoh daripada Singapura dan ini menolong karangan kamu untuk mencapai peringkat B yang tinggi ke atas. Saya amat kagum dengan karangan ini.

Kamu telah menyelitkan banyak contoh-contoh yang terperinci dan masih dapat bersetuju dengan persoalan karangan ini dan ini akan mendapatkan kamu markah yang baik, ataupun cemerlang untuk karangan ini. Walau bagaimanapun, kamu juga kadangkala memberi isi yang tidak relevan dan ini boleh menjejas karangan kamu.

Bagi perenggan terakhir, saya mendapati bahawa kamu tidak menjawab soalan pertama yang dipersoalkan, iaitu ‘Budi pekerti dan teknologi, manakah yang lebih penting?’. Walaupun saya telah menekankan bahawa persoalan pertama kamu tidak begitu berkaitan dengan soalan karangan, atas sebab kamu telah meletakkannya di perenggan pertama, kamu bertanggung jawab untuk menjawab persoalan itu di dalam perenggan terakhir.

Justeru, bagi persoalan yang utama, kamu berjaya untuk menjawabnya dengan baik.

Komen umum : Saya mendapati bahawa ada banyak kejanggalan dari segi bahasa dan struktur ayat dalam karangan ini yang dapat dipertingkatkan lagi. Walau bagaimanapun, pada keseluruhannya, ini adalah karangan yang terperinci berdasarkan isi-isi kamu.